El sistema de salut ha tingut des de sempre en l’acció del voluntariat una de les seves principals vàlues. La tasca de les persones voluntàries en els centres i serveis sanitaris afavoreix un clima més ric en relacions humanes, tant amb les persones ateses i el seu entorn més proper com amb l’equip professional i els agents implicats.

Per això, i en el marc de la participació ciutadana en salut, la Generalitat vol seguir reconeixent, potenciant i enfortint l’activitat voluntària en el sistema sanitari públic com una eina d’impuls a una atenció sanitària integral més propera. Ho fa amb la nova Carta del voluntariat en l’àmbit de la salut 2019, que neix fruit d’un treball col·laboratiu liderat pel Departament de Salut i en què han participat més d’un centenar de persones vinculades al voluntariat i a l’àmbit salut i social, al món local i a l’universitari, amb l’estreta col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Font: eldiario.es

Llegir més: https://www.eldiario.es/edcreativo/blog/voluntariat-impulsa-salut-mes-propera_6_970862906.html