Les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació són el conjunt d’eines, suports i canals per al tractament i l’accés a la informació.

L’obtenció de la informació (en una pàgina web, diari digital, canal digital terrestre, canal on-line, xarxa social) ha estat un dels principals components de la coneguda revolució digital.

A l’entorn de la gent gran les noves tecnologies formen part de l’envelliment actiu i saludable. Darrera d’aquest fenomen social i tecnològic, hi ha aspectes que es tradueixen en importants avantatges per a la persona:

  • Permeten noves formes de desenvolupar-se individualment i socialment.
  • Assumir reptes. Superar la por a la tecnologia i desenvolupar tasques amb l’ordinador (escriure, retocar imatges, fer fitxes de la biblioteca personal) o a través d’Internet (buscar informació, comunicar-se amb el correu electrònic o els xats).
  • Aprendre i informar-se. S’ha de tenir en compte que moltes persones grans no van tenir l’oportunitat d’estudiar en el seu moment. Les noves tecnologies permeten accedir gratuïtament a la formació.
  • Entretenir-se. Perquè no tot és aprendre i perquè entretenint-se s’aprèn molt millor.
  • Descobrir tot un món. Davant d’aquest col·lectiu s’obren uns horitzons que ni tan sols imaginaven.
  • Millora la qualitat de vida en molts aspectes: formatius, culturals, relacionals, tècnics o de psicomotricitat.
  • Potenciar les aficions. Les TIC ofereixen noves possibilitats aplicables als “hobbies” personals: escriure, dibuixar o fotografiar.
  • Connectar amb fills i néts. La tecnologia té un factor intergeneracional d’apropament tecnològic dels avis i àvies als seus descendents.
  • Superar la por a la soledat. La relació amb altres en espais d’ús públic o a través de la xarxa ajuda a gestionar l’aïllament a partir de la comunicació.
  • Estimulació cognitiva i física. En un moment en què es perden capacitats físiques i psíquiques, les TIC ajuden a fer un manteniment de la ment, millorant la memòria o l’expressió verbal i també del cos, com ara l’exercitació de la motricitat fent servir el ratolí i el teclat.
Enllaços d’interès: