L‘aprenentatge permanent és una de les millors maneres d‘estimular la inclusió social. Aprendre, suposa ampliar coneixements sobre diversos camps temàtics, fer treballar la memòria i el cervell i establir relacions socials intrageneracionals i intergeneracionals.

Per altra banda, la formació a la gent gran és una oportunitat per compensar els dèficits educatius previs a la generalització de l‘escolarització obligatòria.

Alguns estudis gerontològics demostren que els entorns que propicien l‘aprenentatge poden contribuir a reduir el declivi cognitiu vinculat a l‘envelliment i ajudar a superar trastorns com la depressió o la baixa autoestima.

Catalunya ofereix un ampli ventall de possibilitats per aprendre: des de la Formació Universitària per a gent gran, fins a cursos d’informàtica promoguts per Entitats i Organitzacions.

Universitat de l’Experiència

Universitat de l’Experiència

La Universitat de l’Experiència possibilita la formació universitària i la promoció de la cultura per a la gent gran.

Aules d’Extensió Universitària i Aules de Difusió Cultural

Aules d’Extensió Universitària i Aules de Difusió Cultural

Actualment a Catalunya s’apleguen més de 40 aules i més de 15.000 alumnes, els quals són tots persones grans.

L’Escola de la Dona

L’Escola de la Dona va ser creada per la Diputació de Barcelona l’any 1883.

Programa UPF Sènior

Si tens més de 50 anys i ganes d’aprendre i/o actualitzar-te, UPF Sènior és el teu programa.