Formació

Mai és tard per aprendre o ampliar coneixements. Participant en activitats formatives actives la teva ment.

Formació 2017-05-23T18:07:58+00:00

L‘aprenentatge permanent és una de les millors maneres d‘estimular la inclusió social. Aprendre, suposa ampliar coneixements sobre diversos camps temàtics, fer treballar la memòria i el cervell i establir relacions socials intrageneracionals i intergeneracionals.

Per altra banda, la formació a la gent gran és una oportunitat per compensar els dèficits educatius previs a la generalització de l‘escolarització obligatòria.

Alguns estudis gerontològics demostren que els entorns que propicien l‘aprenentatge poden contribuir a reduir el declivi cognitiu vinculat a l‘envelliment i ajudar a superar trastorns com la depressió o la baixa autoestima.

Catalunya ofereix un ampli ventall de possibilitats per aprendre: des de la Formació Universitària per a gent gran, fins a cursos d’informàtica promoguts per Entitats i Organitzacions.

Universitat de l’Experiència

Universitat de l’Experiència

La Universitat de l’Experiència possibilita la formació universitària i la promoció de la cultura per a la gent gran.

Aules d’Extensió Universitària i Aules de Difusió Cultural

Aules d’Extensió Universitària i Aules de Difusió Cultural

Actualment a Catalunya s’apleguen més de 40 aules i més de 15.000 alumnes, els quals són tots persones grans.

L’Escola de la Dona

L’Escola de la Dona va ser creada per la Diputació de Barcelona l’any 1883.