Fer-se gran té molts avantatges: és el moment de gaudir de les estones de lleure.

Ara bé, si a més vols contribuir de forma activa també ho pots fer. La teva experiència pot ser molt útil per a altres persones. Si tens temps i ganes de col·laborar en tasques socials, pots fer-te voluntari.

Els voluntaris tenen un important paper en la societat actual i és per aquesta raó que la Llei del Voluntariat a nivell estatal recull el compromís dels poders públics per tal d’impulsar-lo i promocionar-lo.

Hi ha diverses modalitats de voluntariat, com poden ser:

  • Voluntariat social, que dóna suport a la integració social dels col·lectius desafavorits.
  • Voluntariat cultural, que promou la cultura popular, la docència, la formació permanent i la dinamització cultural.
  • Voluntariat comunitari, que fomenta la participació ciutadana i l’associacionisme.
En aquest enllaç tens les sol·licituds de voluntariat existents en aquest moment a Catalunya: