Les entitats tenen la forma jurídica de federacions, associacions, clubs, fundacions, col·legis i associacions de professionals, sindicats, patronals i partits polítics que treballen per a diferents àmbits (cultural, social, salut, esport, investigació, formació, política) i es dirigeixen als col·lectius dels infants, els joves, els adults i la gent gran.

La participació social és una gran oportunitat per millorar l’autoestima personal i per augmentar les relacions personals. És pot participar de moltes maneres: assistint a debats, associant-se a alguna entitat del barri o ciutat o apuntant-se a programes de voluntariat.

La Guia d’Entitats

És una aplicació que permet accedir a les dades informatives de cada entitat.
Accedir a la Guia d’Entitats

Mapa d’Entitats Socials

El Tercer Sector Social és el conjunt d’entitats privades sense ànim de lucre que treballen per a la inclusió i la cohesió social.
Accedir al Mapa d’Entitats Socials

Consells Consultius de la Gent Gran

Són òrgans de consulta i de participació, integrats per les associacions de gent gran de les diferents comarques de Catalunya i creats amb l’objectiu de coordinar, potenciar i canalitzar els aspectes que tenen relació amb les persones grans i les associacions de la comarca.

Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya:

El Consell de la Gent Gran de Catalunya

Arran del protagonisme creixent de la gent gran a la nostra societat i de la necessitat de millorar la seva participació i representació territorial, l’any 2001 es va crear el Consell de la Gent Gran de Catalunya (CGGCat).

Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona

Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona

El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona és l’òrgan consultiu de l’Ajuntament de Barcelona per a les qüestions referents a la gent gran de la ciutat, treballen per afavorir i millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida.