Carta d’ Antoni Villas, President del Consell Comarcal de les Garrigues.

Sr. Director:

El compromís social d’una societat es mesura també per la seva capacitat de resposta a les demanes de la comunitat, especialment d’aquells col·lectius més vulnerables que requereixen una atenció més personalitzada. Aquesta manera d’entendre i gestionar les necessitats col·lectives és encara més transcendent en aquells entorns rurals amb menys densitat de població i, conseqüentment, amb menys serveis a la seva disposició. D’aquí que sigui tan important la coordinació dels recursos públics i la posada en pràctica de fórmules de gestió mancomunades amb finalitats socials que evitin desplaçaments o canvis de residència, especialment, de les nostres persones grans.

A la comarca de les Garrigues, la coordinació entre el consell comarcal i els ajuntaments, juntament amb la col·laboració d’altres entitats socials, l’hem extrapolada també a un nou model de gestió de serveis per a les persones grans dels nostres municipis, que complementa els programes d’atenció social consolidats des de fa anys. Es tracta de la plataforma de serveis de proximitat a les persones grans, més coneguda com EMPIC, que en el seu primer any de funcionament ha aconseguit l’adhesió de 12 dels 24 municipis d’aquesta comarca.

Font: segre.com

Llegir més: https://www.segre.com/noticies/opinio/carta_director/2019/01/10/envellir_poble_65319_3673.html