Per permetre la detecció precoç del càncer és necessari fer els controls de prevenció recomanats per al càncer de mama i úter en la dona, per al càncer de pròstata en l’home, i per al càncer de còlon en persones d’un i altre sexe.

És recomanable una exploració anual de la pell, i consultar l’equip de salut sempre que s’hi detectin canvis.