La majoria de les persones grans dormen més que en altres etapes del cicle vital (més de deu hores), un percentatge més petit dorm menys de cinc hores diàries, i les migdiades són més habituals.

La transformació dels hàbits socials causada per la jubilació i la reducció de les responsabilitats socials i laborals incideix directament en la qualitat del son. Dormir és una qüestió de benestar, els hàbits de dormir i reposar són molt variables d’una persona a una altra, és un concepte força subjectiu i per tant és important avaluar-ne la qualitat. Les alteracions del son no formen part de l’envelliment normal.
Els trastorns del son més comuns que es poden donar són l’apnea del son, que és una afecció caracteritzada per episodis de suspensió temporal de la respiració mentre es dorm; i la síndrome de les cames inquietes, que és una sensació estranya a les cames que fa que la persona les hagi de moure per alleujar el malestar i provoca que dormi malament i estigui més somnolent durant el dia.

L’alteració del son més habitual és l’insomni, que es caracteritza per la dificultat d’agafar el son, despertar-se més durant la nit, despertar-se molt aviat i tenir la sensació que les hores dormides han estat insuficients. En una persona gran pot ser motiu d’hospitalització. Les causes que provoquen insomni són de diferent índole: malalties, dolor, ansietat, efectes secundaris de medicaments, dormir molt durant el dia, ser més sensible als canvis ambientals, necessitat d’aixecar-se per orinar, etc. Les conseqüències d’un repòs inadequat són: fatiga, apatia, irritabilitat, mal de cap i problemes de visió, de concentració, de coordinació i d’equilibri.

El confort és una condició necessària per propiciar el son.

Aconseguir aquest confort a casa pot ser més fàcil que en un centre. Alguns medicaments (com els diürètics), substàncies com la cafeïna, una  malaltia pulmonar obstructiva crònica i les situacions d’estrès poden alterar el ritme normal de son.

Recomanacions:

Les recomanacions van encaminades a modificar els hàbits incorrectes per propiciar un son satisfactori.

Algunes mesures per evitar l’insomni i minimitzar-ne l’impacte són:

  • Identificar el motiu pel qual apareix l’insomni visitant l’equip de salut, que pot ajudar a resoldre la situació.
  • Informar dels canvis normals del son en l’envelliment per diferenciar-los de les alteracions patològiques i promoure mesures d’higiene del son.
  • Evitar, en la mesura que es pugui, obsessionar-se amb la dificultat de dormir perquè pot fer augmentar l’insomni.
  • Modificar els mals hàbits que es puguin haver adquirit amb el temps utilitzant tècniques d’higiene del son és l’alternativa terapèutica menys agressiva, i consisteix a millorar els aspectes de la vida diària que poden afectar el descans nocturn. Es poden posar en pràctica estratègies per millorar el son com fer servir el llit només per dormir, evitar les migdiades freqüents, fer activitat física cada dia, però no abans d’anar a dormir, i evitar substàncies estimulants a la nit (alcohol, cafeïna).
  • Utilitzar tècniques de relaxació, visualització, etc.
  • Utilitzar plantes medicinals com valeriana, melissa o til·la.

La teràpia farmacològica és la més utilitzada.

La gent gran utilitza molts somnífers de forma continuada. Això pot acabar sent contraproduent. Si són necessaris és interessant utilitzar-los només de manera temporal.

Es poden combinar teràpies farmacològiques i no farmacològiques per aconseguir resultats més satisfactoris.