Les alteracions de la visió representen una major vulnerabilitat de la persona gran amb repercussions en la seva vida; funcionalment hi ha una limitació per a la realització de les activitats quotidianes, amb una disminució de la mobilitat; psicològicament es veu afectada la seguretat de la persona per les dificultats que suposa funcionar amb poca visió; socialment es veuen afectades les activitats d’oci, i també les relacions socials, ja que la persona se sent insegura a l’hora de sortir de casa i ho fa amb menys freqüència. Les persones que no són conscients del dèficit sensorial tenen més risc de patir accidents.

Recomanacions:

  • Fer una revisió periòdica de la vista sobretot si es pateix diabetis, que pot causar problemes en els ulls. Almenys una vegada a l’any cal visitar el metge per a un examen d’agudesa visual i de tensió ocular
  • Adequar l’espai personal perquè la pèrdua de visió influeixi tan poc com es pugui en la vida diària. Alguns dels canvis que es poden fer per mantenir l’estil de vida són: il·luminar adequadament els espais, senyalitzar els llocs perillosos per evitar caigudes, jugar amb el contrast de colors per veure millor els objectes (per exemple, interruptor negre a la paret blanca).