Arran del protagonisme creixent de la gent gran a la nostra societat i de la necessitat de millorar la seva participació i representació territorial, l’any 2001 es va crear el Consell de la Gent Gran de Catalunya (CGGCat). 

Es tracta d’un òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya i de representació i participació de les persones grans en totes les qüestions que siguin del seu interès.

Impulsa la col·laboració intergeneracional i la interacció de manera transversal entre tots els òrgans i les institucions que actuen com a motor de la participació de la gent gran al territori, tant des de la societat civil: empreses, associacions, equipaments, etc., com des dels ens públics d’abast municipal o comarcal.

Les entitats que formen part del Ple del Consell de la Gent Gran de Catalunya són: