El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona és l’òrgan consultiu de l’Ajuntament de Barcelona per a les qüestions referents a la gent gran de la ciutat, treballen per afavorir i millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida.

És també un òrgan de participació en l’àmbit ciutadà i per tant valora i assessora en aquelles polítiques urbanes generals des de la perspectiva de la ciutadania gran.

Els grups i les entitats ciutadanes que formen part del Consell són: