La Universitat de l’Experiència de la UB es va posar en funcionament el curs 2010-2011 i des de la seva creació no ha deixat d’ampliar l’oferta formativa, que s’adreça a persones de més de cinquanta-cinc anys, a les quals no es demana cap requisit formatiu previ.

Els objectius de la Universitat de l’Experiència són:

 • Possibilitar la formació universitària i la promoció de la cultura en l’etapa avançada de la vida.
 • Facilitar la integració de les persones grans en el context sociocultural que representa la universitat.
 • Afavorir la comunicació intergeneracional a través dels estudis universitaris.
 • Oferir un lloc de trobada on l’alumnat comparteixi una experiència cultural nova.

La Universitat de l’Experiència ofereix programes universitaris integrats, estructurats en anys acadèmics, en què l’estudiant gran pot accedir a un nivell de formació molt més profund. El model formatiu és de caràcter intergeneracional, en el qual l’estudiant gran comparteix l’experiència formativa amb el més jove.

Programes formatius

 • Alimentació i gastronomia
 • Astronomia i Meteorologia
 • Belles Arts
 • Biblioteques i Arxius en l’Era Digital
 • Biologia: Home i Biodiversitat
 • Ciències de la salut
 • Educació i Transformació
 • Filosofia
 • Història de l’Art
 • Història, societat i territori
 • Llengües i Literatures
 • Psicologia

Característiques bàsiques per l’alumnat del primer curs

 • La durada dels programes és d’un o dos cursos acadèmics. Alguns programes ofereixen un curs d’ampliació. El curs es divideix en dos semestres: de setembre a gener i de febrer a juny.
 • Mitjançant assignatures optatives es comparteixen classes amb estudiants de Grau. A cada assignatura o grup de l’assignatura optativa, només s’hi matriculen cinc alumnes.
 • No hi ha exàmens ni avaluacions. En començar el curs, cada docent estableix la metodologia docent. Els treballs sempre són voluntaris.
 • S’ha d’assistir a un mínim del 80% de les classes per obtenir el certificat de la Universitat de l’Experiència en finalitzar cada programa d’estudis.
 • Les assignatures cursades no es poden convalidar en cap altre ensenyament, atès que no són estudis reglats i, per tant, no tenen reconeixement acadèmic.
 • La preinscripció i la matrícula és per a un curs sencer.