Les Aules fa més de 30 anys que funcionen a Catalunya amb l’objectiu d’ampliar la formació cultural de les persones grans i estan vinculades a AFOPA (Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya).

Les Aules faciliten, d’una banda, recordar la cultura adquirida i, d’altra, permeten accedir a nous coneixements alhora que potencien les relacions socials i ajuden a no distanciar-se dels canvis que es produeixen en la societat.

AFOPA la formen dos tipus d’Aules:

 • Aules d’Extensió Universitària (tutelades per Universitats)
 • Aules de Difusió Cultural (comarcals)

Les Universitats catalanes que participen en les Aules són les següents:

 • Universitat de Barcelona (UB)
 • Universitat Ramon Llull (URL)
 • Universitat de Lleida (UDL)
 • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Universitat de Girona (UDG)
 • Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV)
 • Universitat de Vic (UVIC)
 • Més informació

Actualment a Catalunya s’apleguen més de 40 Aules i més de 15.000 alumnes, els quals són tots persones grans.

Les activitats que es fan en aquestes Aules s’organitzen en classes setmanals de temàtica diversa, seminaris i altres formats de tipus cultural (Aules Itinerants).

Enllaços d’interès: